SNF – Socialistiska Naturskyddsföreningen

Den 7 november släppte Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) en rapport om ett framtida hållbart energisystem. Att kalla rapporten för “rapport” är dock att tillskriva den kvalitéer som den inte har. “Rapporten” är inget annat än en partsinlaga, full av välmaskerade vänsterautonoma revolutionära tankar och förslag, som bara har ett enda syfte: Kontroll av medborgaren.

Så här skriver SNF i det inledande förordet:

“Men att fasa ut fossila bränslen är inte tillräckligt för att energisystemet ska bli hållbart. För att omställningen ska bli hållbar, och samhället ska hållas inom de så kallade planetära gränserna, måste hänsyn tas till biologisk mångfald och resursanvändning. Det går inte att fortsätta som i dag, samhället måste förändras i grunden.”

SNF använder genom hela rapporten referenser till de “katastrofala klimatförändringarna” och menar att en offensiv upptrappning (dvs en begränsning av medborgarnas valmöjligheter) av omställningen måste inledas omedelbart.  Genom att tillämpa så kallade “yttre gränser” (Orwellskt nyspråk för “ransonering”) ska man skapa ett energisystem som fungerar. Men för att det ska vara möjligt kräver SNF drastiska åtgärder. Det ska inte ske genom ordinarie demokratiska kanaler utan genom tvång:

“Då tvingas hela samhället till anpassning och energin används där den behövs som mest. Genom att ställa om på ett hållbart sätt är det möjligt att behålla en hög levnadsstandard och välstånd, utan att riskera katastrofala klimatförändringar eller utarmning av biologisk mångfald.”

Så vad finns att läsa i rapporten? SNF sammanfattar sin grundläggande ståndpunkt så här: “All elproduktion har viss negativ påverkan på klimat och miljö och den mest hållbara elen är den som inte produceras.”

Och det man egentligen vill göra är att kringskära olika demokratiska styrmekanismer för att nå sitt utopiska energisystem. Vad det gäller vindkraftsetablering är SNF kritiska både till Försvarsmaktens och kommunernas vetorätt. Här tycker SNF att olika “politiska ställningstaganden” (dvs demokrati) är problematiska vilket kan hanteras genom lagändringar.

Solenergin ska naturligtvis byggas ut och “storskaliga säsongslager för solvärme” ska byggas. industriella värmepumpar ska byggas som tar tillvara värme från luft,  sjöar och berggrund, medan ett sammelsurium av olika tekniklösningar ska hantera den “energiflexibilitet” som krävs för att hantera de oändliga variationerna som uppstår när väderförhållanden gör att vind- och solenergi inte fungerar. Frågan om svängmassa slätas över med svepande formuleringar och det faktum att instabiliteten (och risken för storskaliga elavbrott) i nätet ökar momentant med utbyggnaden av väderberoende elsystem diskuteras inte alls. 

Samtidigt är rapporten full av så kallade “målkonflikter”, dvs att utbyggnaden av sol- och vindenergi har negativ påverkan på biotop, land- och havsområden. SNF tar upp att konflikterna finns, men den påverkan som utbyggnaden har är försvarbar, för jordens bästa.

Men rapportens stora brist är vad SNF absolut inte vill prata om, nämligen att det redan finns en lösning på framtidens energiproblem. Den enda energiform som inte tillskrivs ett eget kapitel i rapporten är kärnkraften. För om nu SNF hade haft klimatet och inte samhällsomstörtande verksamhet som högsta prioritet hade naturligtvis en utbyggnad av kärnkraften prövats på samma premisser som en utbyggnad av övriga energislag. Men det gör man alltså inte. 

Så: när rapporten kokas ner är det inget annat än ett flagrant sätt att försöka skapa opinion för att störta dagens välmående samhälle och ersätta det med ett ransoneringsbaserat system där demokratin kringskärs med hänvisning till risken för “katastrofala klimatförändringar”. Det är faktiskt riktigt uselt att SNF släpper en 80-sidig rapport om framtidens energisystem som osar av vänsterradikalism när lösningen på problemet kan sammanfattas med 9 bokstäver: Kärnkraft.

/BW

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s