Varför kärnkraften behöver byggas ut

NSF och miljörörelsen är av hävd emot kärnkraft. Det är även folkopinionen. Men är det rationellt? Bilda dig en egen uppfattning genom att läsa min sammanställning av argumenten för/emot kärnkraft och för omställningen till 100% förnybart. Vill du använda underlaget, hänvisa gärna till bloggen breakwater.nu eftersom det är BW som står bakom de 20 timmars … Fortsätt läsa Varför kärnkraften behöver byggas ut