About / Om

What is truth and what is fiction? What should be used as valid methods to determine what is true?

The starting point in this blog is that the truth is not relative, but based on science. Not opinion or emotions.  That said, I know that a number of people is already upset.

This blog will be about gender theory and how it has become a norm in the western world in a nearly macabre way. A theory that says gender is a social construction and that biology does not matter. That there is a sex power scheme and that all men’s main objective in life is to put down and control women. That there are no differences between men and women (except for that men are evil), that everybody is ”blank slates” that can be moulded into anything.

I will also blog about a wide selection political subjects, all of them from the point of view that facts matter and are superordinate to feelings.

Vad är sanning och vad är fiktion? Vad ska man använda för metoder för att avgöra vad som är sant?

Utgångspunkter för den här bloggen är att sanningen inte är relativ utan grundas på vetenskap, inte tyckande eller känslor. Med det sagt vet jag att det redan jag redan gjort ett antal människor upprörda.

Den här bloggen kommer att handla om en rad politiska frågor men framförallt om genusteori och hur den på ett nästan makabert sätt blivit norm i västvärlden, inte minst i Sverige. En teori som säger att kön är en social konstruktion och att biologi inte spelar någon roll. Att det finns en könsmaktsordning och att alla mäns största drivkraft i livet är att trycka ner och kontrollera kvinnor. Att det inte finns några skillnader på män och kvinnor (förutom att män är onda) utan ”oskrivna blad” som kan formas till vad som helst.

Trots att det inte finns några belägg för att det är sant, hävdar genusteorins förespråkare att det är så här verkligheten ser ut, trots att det inte finns en enda hållbar vetenskaplig metod som kan stödja deras verklighetsbeskrivning.

Den här bloggen är en grund och botten hyllning till kvinnan, till den kvinnan som utgör den starka, självständiga kvinnan som huvuddelen av de svenska kvinnorna är. Med bloggen hoppas jag att kvinnor kan stå upp för sig själv och inte nöja sig med att det finns en liten grupp radikalfeminister som utmålar alla kvinnor som offer och alla män som förövare.

Förutom genus kommer jag att skriva klimat, miljö, politik och andra frågor där de som styr och ställer inte vill ha några konstiga frågor eller krav på klargöranden.

Jag vet redan att det är någon av er läsare som är eller kommer blir arga av det ni läst. Det är ok och dina känslor är du ansvarig för. Men den här bloggen är inte ett ställe att kräka av sig på. Däremot uppskattas alla former av konstruktiv dialog även om vi inte är överens.

BreakWater, oktober 2018