Varför kärnkraften behöver byggas ut

NSF och miljörörelsen är av hävd emot kärnkraft. Det är även folkopinionen. Men är det rationellt? Bilda dig en egen uppfattning genom att läsa min sammanställning av argumenten för/emot kärnkraft och för omställningen till 100% förnybart. Vill du använda underlaget, hänvisa gärna till bloggen breakwater.nu eftersom det är BW som står bakom de 20 timmars … Fortsätt läsa Varför kärnkraften behöver byggas ut

Vem ställer NSF mot väggen?

Skåne 2 november: Dimma, lätt regn och vind på 0,2 m/s. Förnybart, någon? Den 7 november håller NSF en presskonferens i Södermalmshallen där de ska presentera sin senaste rapport "Framtidens hållbara energisystem" om hur omställningen till 100% förnybart till 2040 ska genomföras. Förmodligen är det en seans för de redan frälsta, men det hade varit … Fortsätt läsa Vem ställer NSF mot väggen?

Naturskyddsföreningen – För skydd emot vad?

Naturskyddsföreningen, en av Sveriges tyngsta lobbyorganisationer med en budget på ca 135 miljoner, har släppt en rapport som heter "Miljöförsvarare under attack - om hoten mot dem som skyddar vår natur". Rapporten handlar om hur s k "miljöförsvarare"* hotas, trakasseras och dödas när de försöker motverka exploatering av deras närmiljö. Förordet till rapporten är skrivet … Fortsätt läsa Naturskyddsföreningen – För skydd emot vad?

Atomic Humanism vs Extinction Rebellion

I söndags genomförde rörelsen "stand up for nuclear" en fredlig manifestation för kärnkraft i 33 olika städer. Totalt samlade rörelsen några hundra deltagare och naturligtvis var det inget som visades i den (enligt egen utsago) objektiva statstelevisionen. Aktionen stod i bjärt kontrast till den demonstration som XR genomförde i London några dagar tidigare. SUFN:s event … Fortsätt läsa Atomic Humanism vs Extinction Rebellion

The Tipping Point

Is there anyone who haven’t seen Greta Thunbergs’ speech in the UN? Is there anyone in their right state of mind who really think that Greta is? During her speech in the UN Greta Thunberg launched a full scale, frontal attack on her adversaries. Talking about her stolen childhood, her stolen future, mass extinction and … Fortsätt läsa The Tipping Point

Sweden and the Social Contract

Last Monday, a 30-year old female physician, carrying her infant in her arms, was gunned down in broad daylight, in a public street in Malmo. Since then, the debate on the so called "social contract" between the State and the citizens is overwhelming. And the question is: is the contract no longer valid? Sweden is … Fortsätt läsa Sweden and the Social Contract

Som hund & katt eller som gin & tonic?

Etnologen och lektorn vid Malmö universitet Jesper Fundberg skriver i Sydsvenskan den 25 augusti om varför det inte går lika bra för pojkar som för flickor i skolan. Inte otippat kommer han fram till att problemet inte beror på utbildningssystemet utan på de "traditionella mansnormer" som pojkarna fortfarande bejakar. Fundberg refererar sedan till alla de … Fortsätt läsa Som hund & katt eller som gin & tonic?

Sydsvenskan och feminismen

I söndagens ledare ger sig Sydsvenskan i kast med skolan och det problematiska med att pojkar inte presterar lika bra som flickor i skolan. Slutsatsen som dras är att det är bristen på feminism i skolan som är problemet. Nu är det inte den fakta som Sydsvenskan använder i sin ledare som är det stora … Fortsätt läsa Sydsvenskan och feminismen