SNF – Socialistiska Naturskyddsföreningen

Den 7 november släppte Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) en rapport om ett framtida hållbart energisystem. Att kalla rapporten för “rapport” är dock att tillskriva den kvalitéer som den inte har. “Rapporten” är inget annat än en partsinlaga, full av välmaskerade vänsterautonoma revolutionära tankar och förslag, som bara har ett enda syfte: Kontroll av medborgaren. Så här … Fortsätt läsa SNF – Socialistiska Naturskyddsföreningen